uchylić


uchylić
Uchylić kapelusza, czapki «ukłonić się lekko, unosząc nad głową kapelusz lub czapkę»: Widmar trzymał lewą rękę w kieszeni płaszcza, potem wyjął coś z kieszeni i uchylił kapelusza. – Przepraszam bardzo – rzekł głośno – zdaje mi się, że to pani zgubiła rękawiczkę. M. Choromański, Zazdrość.
(Chcieć) uchylić komuś nieba zob. niebo 3.
Uchylić rąbka (rąbek) tajemnicy zob. rąbek.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • uchylić — dk VIa, uchylićlę, uchylićlisz, uchyl, uchylićlił, uchylićlony uchylać ndk I, uchylićam, uchylićasz, uchylićają, uchylićaj, uchylićał, uchylićany 1. «z lekka, na wpół otworzyć coś zamkniętego, odemknąć; lekko rozewrzeć, rozchylić» Uchylić okno,… …   Słownik języka polskiego

  • uchylać się – uchylić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} unikać czegoś; wymigiwać się od czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Uchylił się od obowiązków. Uchylać się od służby wojskowej. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uchylać — Uchylić kapelusza, czapki «ukłonić się lekko, unosząc nad głową kapelusz lub czapkę»: Widmar trzymał lewą rękę w kieszeni płaszcza, potem wyjął coś z kieszeni i uchylił kapelusza. – Przepraszam bardzo – rzekł głośno – zdaje mi się, że to pani… …   Słownik frazeologiczny

  • kapelusz — Uchylić kapelusza zob. uchylić …   Słownik frazeologiczny

  • uchylać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, uchylaćam, uchylaća, uchylaćają, uchylaćany {{/stl 8}}– uchylić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, uchylaćlę, uchylaćli, uchylaćlony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} częściowo, nieco… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • czapka — Czapki z głów! «wyraz podziwu dla kogoś lub czegoś»: Panowie, czapki z głów! Na to zdanie czekaliśmy co najmniej od stu lat. K. T. Toeplitz, Wybór. Uchylić czapki zob. uchylić …   Słownik frazeologiczny

  • rąbek — Odsłonić, ukazać rąbek czegoś; uchylić rąbka (rąbek) tajemnicy «ujawnić coś częściowo, pozwolić poznać część tajemnicy»: Symbol zawsze pozostanie Tajemnicą, ma ją naprawdę tylko wielka literatura. Odsłaniając jej rąbek, staniemy w końcu bezradni… …   Słownik frazeologiczny

  • zasłona — ż IV, CMs. zasłonanie; lm D. zasłonaon 1. «to, co zasłania, osłania od czegoś, zakrywa coś, oddziela, przegradza od czegoś, przeszkadza w widzeniu czegoś; kotara, portiera, stora itp.» Zasłona kretonowa. Zasłona przed wiatrem, od wiatru. Spuścić… …   Słownik języka polskiego

  • chcieć — 1. Chcąc nie chcąc «(nawet) wbrew własnej woli»: Na widok męża zeskoczyła z osła i podbiegłszy ku niemu podniosła nań swoje wielkie oczy. Chcąc nie chcąc musiał przystanąć. Z. Kossak, Przymierze. 2. Los, traf, przypadek, pech chciał, nieszczęście …   Słownik frazeologiczny

  • dupa — 1. wulg. Dać dupy a) «odbyć z kimś stosunek seksualny» b) «poddać się, przegrać»: Życie jest za długie, żeby nie dać w nim dupy i każdy w końcu wpada w jakąś pułapkę. M. Miller, Milion. 2. wulg. Do dupy «do niczego»: (...) zaczął się tłumaczyć,… …   Słownik frazeologiczny